Reclamepennenverzamelaar

Doet u een pen weg,schenk hem dan aan mij

Foto's


 

De uitvinding van de balpen.....                                                                       

De uitvinding van de balpen zoals wij die kennen werd gedaan door de Hongaarse journalist Laszlo Biro en gepatenteerd in 1938                    Gefrustreerd door de tijd die hij verspilde met het veelvuldig vullen van zijn vulpen,de vlekken die hij maakte en het krassen van deze pen op het papier,waarbij het papier soms scheurde,besloot hij een pen te ontwikkelen die hieraan een einde maakte.Zijn eerste model presenteerde hij in 1931 op een internationale tentoonstelling in Boedapest.                                                                                          Bij het bezoek aan een drukkerij merkte hij op dat de bij het drukprocede gebruikte drukinkt zeer snel en zonder uitlopen opdroogde,waardoor het papier vlekkeloos bleef.                                    Deze inkt had echter een zeer hoge stroperigheid en was daardoor onbruikbaar in een gewone vulpen.

Om toch deze inkt te kunnen gebruiken,diende hij een nieuw type pen te ontwikkelen.Hij deed dit door een kogeltje te plaatsen aan het uiteinde van de pen.Dit kogeltje draait tijdens het schrijven en laat daarbij een inktspoor achter op het papier,terzelfder tijd sluit het het inktreservoir af van de buitenlucht,zodat uitdroging en lekkage worden vermeden .

Het principe van de balpen dateert reeds van 1888.De amerikaan John J.Loud  had toen een patent aangevraagd voor een soortgelijk apparaat om leer te merken.Dit patent werd echter nooit commercieel gebruikt omdat een goede inkt hiervoor ontbrak.

In Juni 1943 vroeg Laszlo Biro samen met zijn broer George een nieuw patent aan en brachten zij de eerste commerciele versies van de balpen,Biro Pens genaamd,op de markt

In 1945 was CROSS de eerste producent die een balpen op de markt bracht die niet lekte.De techniek van deze pen wordt nog steeds gebruikt voor de hedendaagse balpen.